For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Общи условия

Общи условия на

Общи условия

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Делпекс“ EООД- София, ЕИК: 205214572, гр. София 1309
  район р-н Илинден, ж.к. Света Троица, бл. 350А, вх. А, ет. 11, ап. 37 и лицата- ползватели на услугите на сайта www.ebitak.bg.
 2. eBitak.bg е сайт за малки обяви. eBitak.bg е собственост на „Делпекс“ ЕООД. В настоящите Общи условия „Делпекс“ ЕООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие – сайта eBitak.bg.
 3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си eBitak.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на eBitak.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 4. Ползвателите на услугите на eBitak.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.
 5. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта eBitak.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от „Делпекс“ ЕООД, относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на Делпекс.

Правила за публикуване на обяви във eBitak.bg:

 1. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език. В определени случаи на платформата са видими заглавия на страници, които се генерират частично или цялостно от съдържание, което се публикува от потребителите на платформата.
 2. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
  Забранено е публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки.
 3. Забранено е публикуването на информация, не касаеща конкретната стока или услуга, предмет на обявата. Изброяването в заглавието или текста на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
 4. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обявите неотговарящи на съответната рубрика, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 5. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за нейното състояние, произход, марка или производител.
 6. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и други.
 7. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 8. Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
  Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 9. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 10. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
  Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
  Забранено е приканването към регистрация в други сайтове.
  Забранена е директната, нерегламентирана реклама – Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.
 11. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.
 12. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от Интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 13. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики, обявите ще бъдат спирани, а потребителите санкционирани.
 14. ПРОМО обявите на първа страница се публикуват за срок от 30 дни и се показват на ротационен принцип на заглавната страница на сайта.Цените и начините за плащане на платените обяви в eBitak.bg са обявени в сайта. Заявяването на платена обява НЕ гарантира публикуването и в eBitak.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.
 15. Потребителите имат право на 1 обновяване на обикновена обява с цел да мине най-отпред в списъка с обяви.
 16. Потребителят може сам да архивира свои обяви.Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време чрез избиране на опция Активна обява от своя профил.Отказаните обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване.
 17. Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника.
  Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.
 18. Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текстът и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 19. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.
 20. Делпекс“ ЕООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 21. Администраторите на сайта имат право по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им.
  Да блокират профили на потребители, срещу които има оплаквания за съдържанието на обявите им или при подадени достатъчно данни за закононарушение, произтичащо от акта на публикуване на тези обяви.
  Да блокират потребители за системно не спазване на правилата на сайта.
 22. Услугите, предлагани от eBitak.bg не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.

Плащания

Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта eBitak.bg се извършват чрез EasyPay, Visa, MasterCard,  с банков превод,  ePay.bg, PayPal.com,или чрез мобилните оператори на територията на България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват на сайта. „Делпекс“ ЕООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез ехнологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Делпекс“ ЕООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 2. Делпекс“ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.
 4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и „Делпекс“ ЕООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.
Top

Този сайт използва бисквитки (cookies) Ако не сте съгласни, научете повече

Политика за бисквитките


За да получавате подходяща за Вас информация и качествени услуги, когато посещавате нашата интернет страница eBitak.bg, ние използваме "бисквитки" (cookies), за да съхраняваме информация за Вас.

Тя ни помага да Ви осигурим персонализирано преживяване и да подобрим услугите ни, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите.

Настоящата политика има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при заявка от Вашия браузър към наш web сървър и се съхраняват на устройството Ви. Обикновено целта им е да можем да идентифицираме Вашето устройство и поведението му при посещение на сайтовете ни.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки).

Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. Ако не искате да приемате бисквитки, можете да коригирате настройките на браузъра си.

Задължителни (есенциални) бисквитки

Те са необходими, за нормалното предоставяне на услугите ни – напр. за да установим самоличността Ви като потребител на услугите ни, за запазване на част от кода на посетения сайт и други релевантни цели.


Без тях няма да можем да Ви разпознаем, а оттам и Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност

Тези бисквитки не са задължителни за достъпване и използване на уеб сайта, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване, докато ползвате нашата интернет страница. Чрез тях запомняме Вашите предпочитания, за да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили, например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги.

С тях събираме и информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия сайт и услуги и да извършваме пазарни проучвания. Ако решите да изтриете тези бисквитки, е възможно да разполагате с ограничена функционалност на нашите услуги.

Рекламни бисквитки

Тези бисквитки използват информация за начина, по който използвате нашия сайе - страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания – както на нашия сайт, така и извън него.

Отчита се какви и колко реклами сте видели, на кои сайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите.

Как използваме рекламните бисквитки?

Използваме тези бисквитки, за да подбираме и сервираме най-подходящи за Вашите интереси реклами и персонализирани препоръки.

Затвори